Միջպետական ավտոճանապարհներին տեղադրվել են անհրաժեշտ ճանապարհային նշաններ

Տպել

Դիլիջանի թունելից մինչև Դիլիջանի հրապարակ տանող Մ4 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի 84-րդ կմ-ից 97-րդ կմ հատվածում և Վանաձոր-Դիլիջան Մ8 միջպետական ավտոճանապարհի 40-42-րդ կմ հատվածում մասամբ բացակայում էին անվտանգ երթևեկությունն ապահովող ճանապարհային նշանները:

2

«Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության «Տրանսպորտի ԾԻԳ» պետական հիմնարկի պատվերով «Աշոտ Դայան և ընկերներ» ՍՊ ընկերության կողմից նշված ճանապարհահատվածներում կատարվել են կահավորման աշխատանքներ: Անվտանգ երթևեկություն ապահովելու նպատակով Դիլիջանի թունելից մինչև Դիլիջանի հրապարակ տանող Մ4 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհին հիմնականում տեղադրվել են նախազգուշացնող և առավելության ճանապարհային նշաններ, Դիլիջանի օղակաձև հրապարակում` հատուկ թելադրանքի և լրացուցիչ տեղեկատվական ճանապարհային նշաններ:

3

Վանաձոր-Դիլիջան Մ8 միջպետական ավտոճանապարհի 40-42-րդ կմ հատվածում տեղադրվել են առավելության, արգելող և հատուկ թելադրանքի ճանապարհային նշաններ:
Նշված ճանապարհահատվածներում ներկվել են նաև մետաղական արգելափակոցները:
Աշխատանքներն իրականացվել են ՀՀ 2014 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին: Կապալի պայմանագրային արժեքը 16. 819. 200 ՀՀ դրամ է:

4

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի հրամանով ձևավորված շինարարական աշխատանքներն ընդունող հանձնաժողով: Ճանապարհահատվածը շահագործման ընդունելու վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն:

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության
լրատվական ծառայություն