Ճանապարհաշինական մեծածավալ աշխատանքներ ողջ հանրապետության տարածքում

By | 30.07.2019 08:55

Ճանապարհաշինական մեծածավալ աշխատանքներ ողջ հանրապետության տարածքում

‼️Իրականացվում են՝
 Հողային պաստառի վերականգնում
 Երթևեկելի մասի վերակառուցում 
 Ջրահեռացման համակարգի վերականգնում
 Գյուղտեխնիկայի անցումների կառուցում
 Ճանապարհի կահավորում (մայթերի, իջատեղերի, մուտքերի կառուցում, ճան. նշանների և անվտանգության էլեմենտների տեղադրում, գծանշում)
 Ասֆալտապատում
 Ճանապարհների հիմնանորոգում
‼️Մինչև տարեվերջ կունենանք մոտ 330 կմ նոր բարեկարգ ճանապարհ

📌Այս պահին՝
19 կմ՝ արդեն ավարտված
164.56 կմ՝ շինարարության փուլում
75.5 կմ երկարությամբ ճանապարհների միջին նորոգման և 31.04 երկարությամբ ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների պայմանագրերը արդեն կնքված են, փոքր մասը կնքման փուլում են: Ընթանում են նախապատրաստական աշխատանքներ:

Զարգացնենք համայնքները՝ ստեղծելով բարեկարգ ենթակառուցվածքներ: