<<Տավուշի Ճշշ>> ՓԲ ընկերության կողմից իրականացվում են Չորաթան վարչական շրջանից մոտեցում ձեռնոցի գործարանին ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները

By | 20.08.2019 17:38

<<Տավուշի Ճշշ>> ՓԲ ընկերության կողմից իրականացվում են Չորաթան վարչական շրջանից մոտեցում ձեռնոցի գործարանին՝418 մետր ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները: Հիմնանորոգման աշխատանքների շրջանականերում կատարվում են հողային աշխատանքներ, իրականացվում է ջրահեռացման համակարգերի, բազալտե եզրաքարերի  և ճանապարհի նոր պատվածքի տեղադրման աշխատանքներ: